"Begiraleak eragile" ikastaroa / Curso


BEGIRALEAK ERAGILE. 
Euskarazko sozializazioa sustatzeko doako ikastaroa.
 • Lekua: Lizarrako Maria Vicuña Gazteriaren Etxea
 • Ikastaroa: Irailaren 11, 12 eta 13an, 9:30etik 12:30era. Hiru saiotan banatuta dago, bederatzi ordu osotara:
  1. Hezitzaileentzako Nafar Gobernuak argitaratutako gidaren aurkezpena. Nafarroako euskararen egoera eta oinarri soziolinguistikoak.
  2. Aisialdiko jarduerak. Euskara sustatzeko estrategiak eta teknikak.
  3. Euskara sustatzeko baliabideak eta ondorioak. 
 • Izen ematea: esther@dindaia.eus edo 948 26 62 40. Eman beharreko datuak: Izen-abizenak, N.A., Jaiotze data, telefono zenbakia, e-posta, herria eta lanpostua.
 • Gomendatua: Aisialdi eta kultur taldeak; jantokiko, eskolaz kanpoko, kiroleko… begiraleak

BEGIRALEAK ERAGILE.  
Curso gratuito en euskera para la promoción del uso del euskera por parte del monitorado.
 • Lugar: Casa de Juventud Maria Vicuña de Estella-Lizarra
 • Curso: 11, 12 y 13 de Septiembre, de 9:30 a 12:30. El curso consta de tres días, 9 horas en total.
 • Inscripción: esther@dindaia.eus o 948 26 62 40. Datos para la inscripción: Nombre y apellidos, DNI, Fecha de nacimiento, número de teléfono, e-mail, localidad eta puesto de trabajo.
 • Recomendado: Monitorado de actividades de ocio, comedor, extraescolares, deportivas… El curso se impartirá en euskera.
Antolatzaile/Organiza: Nafarroako Gobernua (Euskarabidea) / Gobierno de Navarra (Euskarabidea)
Eman/Imparte: Dindaia Fundazioa
Laguntzaile/Colabora: Nafarroako tokiko euskara zerbitzuak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoa / Servicios de euskera locales de Navarra y Universidad Pública de Navarra.

N.A. eta euskara / D.N.I. y el euskera

(Jatorrizko irudia Wikipediatik hartuta, moldatuta / Imagen obtenida de Wikipedia, modificada)

Irantzu Mankomunitateko euskara zerbitzuan Deierriko herritar baten eskaera jaso genuen apirilaren erdialdean: Nortasun Agiria berritu zuen eta udalerriaren izena elebiz agertzen bazen ere ("Valle de Yerri / Deierri"), ez zen hala gertatzen bere herriarekin. Honela, berehala N.A.aren Iruñeko bulegora Deierriko herrien izen ofizialen N.A.O. esteka bidali genuen eskatuz kontuan hartzeko eta zenbait kontsulta eginez. Abuztuan amaitu ditugu izapideak eta hona hemen hauen emaitzak, laburbildurik:
 • Deierriko kontzeju batzuen izenak ez zituzten jasoak. Konponduta.
 • Udalaren izena defektuz agertzen da elebiz, izen bakartzat baitute: Valle de Yerri / Deierri. Kontzejuekin ez da hala gertatzen, herritarrak eskubidea du euskaraz jartzeko baina eskatu behar du; bulegoan ez dute berez aldatzeko aukera eskaintzen, herritarraren ekimena izanen da eskatzea.
 • Herriaren izena bi lekutan agertzen da: Jaioterria eta Bizilekua. Bizilekua aldatzea berehalakoa da; Jaioterria aldatzea, aldiz, ez. N.A.ren bulegotik dokumentazio igorri behar dute Madrilera. Azaldu diguten prozedura: herritarra bulegora doa, N.A. zaharra eta argazki batekin, eta eskatzen du; bulegoko langileek dokumentazio guztia eskaneatu eta igortzen dute (dokumentazioa bulegoan bertan dutela azaldu digute) eta 2-4 egunen buruan herritarra deitzen dute hitzordu berri bat adosteko eta N.A. berritua jasotzeko, hor bukatuko lirateke herritarraren izapideak.
 • Nortasun Agiria elebiz? "Primer apellido, Fecha de nacimiento, Domicilio..." elebiz nahi dituzu? E.A.O.aren abenduaren 23ko 1553/2005 Errege Dekretuko 11.3 artikuluak dio: "Los textos fijos se expresarán en castellano y los expedidos en territorio de aquellas Comunidades Autónomas que tengan otra lengua oficial, serán también expresados en esta.". Baina nabarmena da N.A. eta bestelakoak ez ditugula elebiz Nafarroan, Espainiako Gorteek 1986ko Euskararen Legeaz egin omen zuen interpretazioan euskara ez denez Nafarroa osoan ofiziala, ez zitzaion 11.3 artikulua aplikatuko. Euskara teknikariaren iritziz, argumentua justu kontrakoa beharko luke: euskara ofiziala denez lurralde zati batean elebiz izan beharko luke. Nafarroako Legebiltzarrak horren haritik ebazpenak onartu ditu, 2011ren abenduaren 02an kasu.  Arazo hau konpondu bitartean (Euskara ofizial egin Nafarroa osoan edo Espainiako Gorteek irizpidea aldatu), hainbat herritarrek albo-bidea jarraitu dute: E.A.E.ko bulegoetara joan dira N.A. berritzera, bertan elebiz egin baitezakegu herritarrok, baita nafarrok ere.

El servicio de euskera de la Mancomunidad Iranzu recibió la solicitud de una ciudadana del Valle de Yerri donde al renovar el DNI se percató de que si bien el nombre del municipio se indicaba en bilingüe "Valle de Yerri / Deierri", no era así con el nombre del pueblo o concejo. Asi, seguidamente se envió a la oficina de expedición del DNI en Pamplona/Iruñea el link con el trámite de oficialización de los nombres de las localidades del Valle de Yerri , solicitando tengan en cuenta, además de varias consultas. Fruto de las consultas:
 • Algunos nombres de pueblos del Valle de Yerri estaban contemplados, otros no. Solucionado.
 • El nombre del Ayuntamiento aparece automáticamente en bilingüe, ya que lo consideran nombre único: Valle de Yerri / Deierri. Con los concejos en cambio, el/la ciudadan@ debe solicitar que se indique en euskera. En la oficina de renovación del DNI al parecer no ofrecerán la opción, será a solicitud del/la ciudadano/a.
 • El nombre del pueblo aparece en dos lugares: Lugar de nacimiento y Lugar de residencia. Para cambiar el lugar de residencia basta con solicitarlo durante el momento de renovación. Para el lugar de nacimiento, en cambio, se deben enviar ciertos documentos escaneados para aprobar el cambio (al parecer disponibles en la misma oficina de renovación del DNI). Por lo tanto, según nos han informado: se concerta cita para la renovación y se acude llevando el DNI antiguo y la foto correspondiente, entonces se solicita la modificación del Lugar de Nacimiento; se inicia la tramitación, y tras 2-4 días llaman desde la oficina para concertar una nueva cita donde finalizar el proceso de renovación/modificación del DNI.
 • ¿El DNI en bilingüe? Según el Real Decreto 1553/2005, del 23 de diciembre, en su artículo 11.3: "Los textos fijos se expresarán en castellano y los expedidos en territorio de aquellas Comunidades Autónomas que tengan otra lengua oficial, serán también expresados en esta.". Pero, al parecer, las Cortes Españolas interpretaron que la Ley Foral del Euskera, al no oficializar dicho idioma en todo su territorio, el DNI debía expedirse en castellano. ¿No debería ser justo al revés? para garantizar los derechos de todos y todas, ante la duda ¿los documentos no deberían expedirse en bilingüe? Por otro lado, el Parlamento de Navarra ha aprobado resoluciones para solicitar que sean bilingües tanto el DNI como permiso de conducción, el 2 de diciembre de 2011 por ejemplo. Mientras se soluciona el problema (haciendo el euskera oficial en toda Navarra o que las Cortes cambien la interpretación), únicamente queda la opción de acudir a la Comunidad Autónomoa Vasca a renovar el DNI.

Villatuertako festetan euskaraz / Fiestas de Villatuerta en euskera


Lizarrakoak amaitu eta jarraian Villatuertakoak! Festak berez ostiralean hasiko badira ere, astelehen honetatik badaude ekitaldiak. Egitarau oparoan ez galtzeko, albiste honetan zerrendatuko ditugu euskaraz diren edo euskaraz egin daitezkeen hainbat jarduera.

Unas fiestas finalizan, las de Estella, y otras comienzan, ¡Villatuerta! Aunque estas se iniciarán el viernes, desde este mismo lunes hay actividades. Para no perdernos en el completo programa, en esta noticia listaremos las actividades en euskera o que se pueden hacer en euskera.

Abuztuak 9 agosto-19:00
Ines Bengoarekin ipuin kontaketa / Cuentacuentos con Ines Bengoa
Kiroldegia / Polideportivo
(Euskaraz / En euskera)

Abuztuak 13 agosto-11:00
Malabare tailerra / Taller malabares
Rebote (Mugitu)
(Begirale elebidunak / Monitorado bilingüe)

Abuztuak 15 agosto-10:30
Oreka tailerra / Taller equilibrio
Rebote (Mugitu)
(Begirale elebidunak / Monitorado bilingüe)

Abuztuak 15 agosto-20:30 & 00:00
Trikiteens Orkestra

Abuztuak 16 agosto-12:00
Haur Ginkana (Mugitu) Ginkana infantil
Ikastetxeko jolastokian / Patio colegio
(Begirale elebidunak / Monitorado bilingüe)


En verano los niños corren más riesgo de convertirse en adictos tecnológicos


Enlace: «Si tu hijo pasa muchas horas con las pantallas este verano, ¡prepárate para quitárselas en septiembre!»


Re-Pensando el Consejo - Kontseilua Bir-pentsatzenEl objetivo de la siguiente encuesta es recopilar ideas, inquietudes, intereses y necesidades de la gente joven para después poder volcarlas al Decreto con el que se actualizará la regulación del Consejo. Nuestra intención es hacerlo a través de un proceso participativo con el que enriquecer el Consejo. Terminar diciendo que la información vertida en la encuesta es anónima y, como no, agradecerte profundamente el tiempo y las ganas que vas a invertir completándola.Ondorengo galdeketaren helburua da gazteriaren ideia, kezkak, interesak eta beharrak biltzea, jarraian horiek Kontseiluaren araudia eguneratzeko bidea emango duen Dekretuan ezartzeko. Azkenik esatea galdeketan jasotako informazioa anonimoa dela, eta nola ez, gure esker beroena azaltzea hura betetzeko erabilitako zure denboraren eta gogoaren aurrean.

OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO


ZIZUR MAYOR  Aprobación de encomienda de gestión al Servicio Navarro de Empleo para la convocatoria, realización de pruebas selectivas y gestión de lista de aspirantes al desempeño de las funciones de Agente de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

PAMPLONA Convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos relaciones de aspirantes al desempeño del puesto de trabajo de Tallerista, una para la formación y otra para la contratación temporal, en orden a la cobertura de las necesidades que se produzcan en el organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales

HUARTE Convocatoria para la confección de una lista de oficiales administrativos/as para contrataciones temporales por necesidades del Ayuntamiento


Lizarrako festetan euskaraz / Fiestas de Estella en euskera


Iritsi dira Lizarrako festak eta egunak zarata eta ospakizunez beteko dira, ohi bezala. Albiste honetan laburbildu nahi izan dizuegu festa hauetan izanen diren euskarazko hainbat ekitaldi. Zerrendan dagoena izanen da, baina adi! izanen dira ere zerrendan agertzen ez direnak. Gorriz haurrendako bereziki erakargarriak izan daitezkeen jarduerak.

Ya han llegado las fiestas de Estella y los días se llenarán de alboroto y celebración, como de costumbre. En esta entrada de blog hemos querido resumir algunas de las actividades que habrá en euskera. La lista no es exhaustiva, atent@s al día a día. En rojo aquellas actividades especialmente atractivas para público infantil.

Abuztuak 3 osteguna / 3 de Agosto, jueves
JAI BEZPERAKO JOLASAK: KULKI. Foruen plazan 19:00etatik 21:00etara. “Artzainen kirol parkea“. JUEGOS DE PREFIESTAS: KULKI. Plaza de los Fueros de 19:00h a 21:00h. “Artzainen kirol parkea


KONTZERTUAK, 23:00etan txosna-gunean Irkaia, K.O.Etiliko eta Gabenara. CONCIERTOS, a las 23:00h en las txosnas Irkaia, K.O.Etiliko y Gabenara.

Abuztuak 4 ostirala / 4 de Agosto, viernes
TRIKITEENS 20:30 eta 00:00 Santiago plazan. TRIKITEENS a las 20:30h y 00:00h en la plaza de Santiago.

KONTZERTUAK 00:00etan txosnetan On, Porco Bravo eta Bolbora. CONCIERTOS a las 00:00h en txosnas On, Porco Bravo y Bolbora.
Abuztuak 5 larunbata / 5 de Agosto, sábado
LIZARRAN KANTUZ, 12:00etan Behe Nafarroa karrikatik abiatuta. LIZARRAN KANTUZ, 12:00 desde la calle de Baja Navarra

Haurrentzako ESKALADA-MURRUA eta TAILERRAK  Mugiturekin, 19:00etan txosna-gunean. ROCKÓDROMO Y TALLERES infantiles con Mugitu, a las 19:00h en las txosnas.

VI IRRINTZI TXAPELKETA, Santiago plazan 20:00etan. VI CONCURSO DE IRRINTZIs, plaza de Santiago a las  20:00 h.

TRIKIDANTZ, Santiago plazan 00:00etan. TRIKIDANTZ en la plaza de Santiago a las 00:00h.

KONTZERTUAK 00:00etan txosnetan Aizkora, Skabidean eta Niña Coyote eta Chico Tornado. CONCIERTOS a las 00:00h en txosnas Aizkora, Skabidean y Niña Coyote eta Chico Tornado.

Abuztuak 6 igandea / 6 de Agosto, domingo
BERTSO BERMUTA Oihana Iguaran eta Ane Labakarekin, 13:00etan Santiago plazan. BERTSO-VERMUT con Oihana Iguaran eta Ane Labaka a las 13:00h en la plaza de Santiago.

JAUZI FESTA Foruen plazan 13:15ean FIESTA JAUZIs en la plaza Fueros a las 13:15h

 "Gaur Jaia" HAUR BERBENA Xilipurdirekin, Txosna-gunean 19:00etan. VERBENA INFANTIL "Gaur Jaia" con Xilipurdi, en las txosnas a las 19:00h

PATXI ETA KONPAINIArekin herri dantzak 19:30-21:00 eta 22:30-00:00 Santiago plazan. Danzas populares con PATXI ETA KONPAINIA, 19:30-21:00 y 22:30-00:00 en la plaza de Santiago.

Abuztuak 7 astelehena / 7 de Agosto, lunes
BERMUTA-KONTZERTUA Urko, Amaia eta Lohitzunerekin (Trikiteens) Santiago plazan 13:15ean. CONCIERTO-VERMUT con Urko, Amaia y Lohitzune (Trikiteens) en la plaza de Santiago, a las 13:15h. 

 HODEI MAGOAren ILUSIOAREN INDARRA Santiago plazan 19:30ean. Espectáculo ILUSIOAREN INDARRA con el mago Hodei. A las 19:30h en la plaza de Santiago.
 
Abuztuak 8 asteartea / 7 de Agosto, martes
 KARGAK & DESKARGAK bertso saio musikatu ibiltaria, 12:30ean Koroatze plazatik abiatuta. Bertsolaris callejeros y con música KARGAK & DESKARGAK, a partir de las 12:30h desde plaza Coronación.

GAZTE GAUA 21:00etatik aurrera Foru plazan: eZen Balea, Kelly Kapowsky, Gatibu, Oihan Vega. NOCHE JÓVEN  a partir de las 21:00h en la plaza de los Fueros: eZen Balea, Kelly Kapowsky, Gatibu, Oihan Vega

KONTZERTUA Ziribulio Sound Kolektiboa 1:30ean Herriko Tabernan. CONCIERTO de Ziribulio Sound Kolektiboa a las 1:30h en Herriko taberna.

Abuztuak 9 asteazkena / 9 de Agosto, miércoles 
HERRI KIROLAK Foru plazan 12:00etan. DEPORTE RURAL en la plaza de los Fueros a las 12:00h

HAUR IPUIN KONTALARI Ines Bengoa Carabí Caraba Villatuertako kiroldegian 19:00etan / CUENTACUENTOS INFANTIL Ines Bengoa Carabí Caraba en polideportivo de Villatuerta 19:00h