Run4Fun - EPF

Run4Fun es un Serious Game, que se cataloga como un platform runner, que pretende concientizar a los jóvenes universitarios sobre los riesgos asociados al uso, abuso y mezcla de sustancias psicoactivas.

Esta es una iniciativa de la Fundación Salud y Comunidad a través de su programa En Plenas Facultades (EPF).

Run4Fun Serious Game bat da eta platform runner baten moduan sailkatu ohi da. Honen asmoa da unibertsitatean dauden gazteengan eragitea sustantzia psikoaktiboen erabilerarekin, abusuarekin eta nahasketekin loturiko arriskuen gainean.

Ekimen hau Fundación Salud y Comunidad-ek bultzatzen du, En Plenas Facultades (EPF) programaren baitan.Menos cajetilla y más zapatilla ...

Ofertas de Empleo Público

BOLETÍN Nº 77 - 21 de abril de 2017


 • 2. Administración Local de Navarra
  • 2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
PAMPLONA

Convocatoria de pruebas para relación de aspirantes 
al puesto de trabajo de Veterinario/a

El Ayuntamiento de Pamplona, mediante Resolución del Director de Recursos Humanos de fecha 10 de abril de 2017, ha aprobado la siguiente convocatoria:
–Convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos relaciones de aspirantes al desempeño, del puesto de trabajo de Veterinario/a, una para la formación y otra para la contratación temporal, en orden a la cobertura de las necesidades que se produzcan en el Ayuntamiento de Pamplona.
Las bases de esta convocatoria se encuentran disponibles en la web www.pamplona.es así como en las Oficinas de Atención Ciudadana.

77. ALDIZKARIA - 2017ko apirilaren 21a

 • 2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
  • 2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA
IRUÑA

Deialdia, albaitari lanposturako izangaien
zerrendak egiteko probetarako

Iruñeko Udalak, Giza Baliabideetako zuzendariak 2017ko apirilaren 10ean emandako Ebazpenaren bidez, honako deialdi hau onetsi du:
–Deialdia, bi izangai-zerrenda –bat prestakuntzarako, eta bestea aldi baterako kontrataziorako– hautaproben bitartez osatzeko, albaitari lanpostuan aritze aldera, Iruñeko Udalean gertatzen ahal diren beharrak asetzeari begira.
Deialdiaren oinarriak eskuragarri daude www.pamplona.es webgunean eta Herritarrendako Arreta Bulegoan.


BOLETÍN Nº 78 - 24 de abril de 2017

 • 1. Comunidad Foral de Navarra
  • 1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
   • 1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública de Empleo

RESOLUCIÓN 624/2017, de 13 de marzo, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de doce plazas del puesto de trabajo de Gestor e Investigador Auxiliar de Hacienda al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.


78. ALDIZKARIA - 2017ko apirilaren 24a

 • 1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
  • 1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
   • 1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

624/2017 EBAZPENA, martxoaren 13koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana. Honen bidez deialdia onesten da Ogasuneko kudeatzaile eta ikertzaile laguntzaileen hamabi lanpostu oposizio bidez betetzeko, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzura.BOLETÍN Nº 79 - 25 de abril de 2017

 • 1. Comunidad Foral de Navarra
  • 1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
   • 1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública de Empleo

RESOLUCIÓN 1004/2017, de 4 de abril, de la Directora del Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por la que se aprueba la convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una relación de aspirantes a la contratación temporal de puestos de trabajo de Técnico de Grado Medio en Sistemas Informáticos, en orden a la cobertura de las necesidades que se produzcan en el Departamento de Educación.


79. ALDIZKARIA - 2017ko apirilaren 25a

 • 1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
  • 1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
   • 1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1004/2017 EBAZPENA, apirilaren 4koa, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendari nagusiak emana. Honen bidez onesten da sistema informatikoetako erdi mailako teknikarien lanpostuak betetzeko izangaien zerrenda bat hautaproben bidez osatzeko deialdia, aldi baterako kontratazioetarako, Hezkuntza Departamentuan sortzen diren beharrei erantzuteko.

Verano Joven 2017 / Uda Gaztea 2017


Consulta en los enlaces las actividades para los jóvenes que ha organizado el Instituto Navarro de Deporte y Juventud:

Kontsultatu esteketan gazteendako udako jarduerak, Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuak antolatuta:"Ze Berri?" 124


Ze Berri? aldizkariaren 124. alea kalean da jada eta Irantzu Mankomunitatean zehar banatzen ari da. Hamasei orrialde artikuluz eta erreportajez beterik.
 
El número 124 de la revista Ze Berri? ya está en la calle y se está repartiendo a lo largo de la Mancomunidad de Iranzu. Dieciseis páginas repletas de artículos y reportajes.

Aldizkaria pdf formatuan / La revista en formato pdf


Erdialde literatur lehiaketa / Certamen literario


 “Euskararen Lagunak” elkarteak X. ERDIALDEA antolatu du, euskarazko idazlan laburren lehiaketa. Idazlanaren gaia librea izanen da, gehienez 2 orrialdeko luzera, eta euskaraz idatzia. Mailen aldetik, 6-10 urte (bi multzotan: D eredua eta A/G ereduak), 11-14 urte (bi multzotan: D eredua eta A/G ereduak) eta Helduak (>=15 urte). Epea: 2017ko Maiatzaren 3a arte. Sariak 2017ko maiatzaren 27an banatuko dira, Miranda de Argan izanen den “Euskararen eguna” ospakizunean

Arauak: https://euskararenlagunak.files.wordpress.com/2017/03/arauak-2017.pdf
Info +: http://euskararenlagunak.wordpress.com/
La asociación "Euskararen Lagunak", organiza el X. certamen literario de relato corto en euskera: ERDIALDEA. El tema será libre pero con un máximo de 2 hojas y redactado en euskera. Las categorías, 6-10 años (dos grupos: modelo D y modelos A/G), 11-14 años (bi grupos: modelo D y modelos A/G) y Adult@s  (>=15 años). Plazo: 3 de mayo de 2017. Los premios se entregarán el 27 de mayo de 2017 en Miranda de Arga, durante la celebración del “Euskararen eguna”. Las bases del certamen y más información abajo.

Bases: https://euskararenlagunak.files.wordpress.com/2017/03/bases-2017.pdf
Info +: http://euskararenlagunak.wordpress.com/


Hizkuntzen Legedi nagusia Nafarroan (toki entitateak) / Principal normativa idiomas Navarra (entidades locales)

(Wikipediatik hartutako irudia / Imágen extraida de Wikipedia)

Gaur egun debate handia dago hizkuntza eskubide eta toki administrazioen betebeharren inguruan. Jarraian Nafarroako Legedia nagusia hizkuntza eskubide aitortuak eta toki entitateen betebeharrak, gaur egungoa, hau da 2017/04/06koa.Debido al debate público que se está desarrollando, seguidamente la principal legislación en Navarra que definen los derechos lingüísticos reconocidos y los deberes en las entidades locales a día de hoy, 06/04/2017.


Castellano:
 
En vigor, Ley Foral de Vascuence 18/1986:
 
En vigor, Decreto Foral 29/2003:
 
No en vigor,  Decreto Foral, ¿2016?, (proyecto a fecha de 15/02/2017):
Por el que se regula el uso de las lenguas propias de Navarra en sus administraciones públicas

Mención aparte merecen la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos (aquí), la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias (aquí), y el artículo 3 de la Constitución Española (aquí).
 Euskaraz:
 
18/1986 Foru Legea, indarrean: 

 29/2003 Foru dekretua, indarrean:

¿2016? Foru dekretua, ez dago indarrean (2017/02/15eko proposamena):
 "Nafarroako administrazio publikoetan Nafarroako berezko hizkuntzen erabilera arautzen duena"

Aipatzea ere Hizkuntza Eskubideen Deklarazio Unibertsala (hemen), Hizkuntza Gutxituen Europako Karta (hemen), eta Espainiar Konstituzioko 3. artikulua (hemen).
 


Oferta formativa del Servicio Navarro de Empleo

Oferta formativa: cursos ...
formacción
Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare
Ofertas de empleo: BON - SNE

BOLETÍN Nº 65 - 3 de abril de 2017

 • 2. Administración Local de Navarra
  • 2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
PAMPLONA

Modificación de convocatoria de contratación temporal
de trabajador/a familiar

65. ALDIZKARIA - 2017ko apirilaren 3a


 • 2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
  • 2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA
IRUÑA

Aldaketa, familia-langilearen aldi baterako kontratazio deialdian

*****************************

BOLETÍN Nº 63 - 30 de marzo de 2017

 • 2. Administración Local de Navarra
  • 2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
LAKUNTZA

Convocatoria para la provisión mediante concurso-oposición,
de una plaza de Trabajo de Limpieza
para el Ayuntamiento de Lakuntza


63. ALDIZKARIA - 2017ko martxoaren 30a

 • 2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
  • 2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA
LAKUNTZA

Deialdia, Lakuntzako Udaleko garbiketako lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

*****************************

BOLETÍN Nº 64 - 31 de marzo de 2017

 • 2. Administración Local de Navarra
  • 2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
ARANGUREN

Convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una relación de aspirantes al desempeño,
mediante contratación temporal, del puesto de trabajo
de Técnico/a de Cultura


64. ALDIZKARIA - 2017ko martxoaren 31

 • 2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
  • 2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA
ARANGUREN

Deialdia, kulturako teknikari lanpostua aldi
baterako kontratazioarekin betetzeko izangaien
zerrenda hautaproben bidez osatzeko

*****************************

65. ALDIZKARIA - 2017ko apirilaren 3a

 • 2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
  • 2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA
EGUESIBAR

Deialdia, Musika Eskolako hainbat espezialitatetako irakasle lanpostuak aldi baterako kontratuaren bidez betetzeko izangaien zerrenda hautaproben bitartez osa dadin, Eguesibarko Udalaren Musika Eskolan sortzen diren beharrei erantzutearren

65. ALDIZKARIA - 2017ko apirilaren 3a

 • 2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
  • 2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA
EGUESIBAR

Deialdia, Musika Eskolako hainbat espezialitatetako irakasle lanpostuak aldi baterako kontratuaren bidez betetzeko izangaien zerrenda hautaproben bitartez osa dadin, Eguesibarko Udalaren Musika Eskolan sortzen diren beharrei erantzutearren


*****************************


BOLETÍN Nº 65 - 3 de abril de 2017

 • 1. Comunidad Foral de Navarra
  • 1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
   • 1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública de Empleo

RESOLUCIÓN 732/2017, de 20 de marzo, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueban las convocatorias para la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos relaciones de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo de Técnico Superior en Organización, una para la contratación temporal y otra para la formación, en situación de servicios especiales, así como para la realización de la prueba de acceso al segundo periodo de cuatro años de formación en ese puesto de trabajo.


65. ALDIZKARIA - 2017ko apirilaren 3a

 • 1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
  • 1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
   • 1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

732/2017 EBAZPENA, martxoaren 20koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, antolaketako goi mailako teknikarien lanpostuetan aritzeko izangaien bi zerrenda hautaproben bidez osatzeko deialdiak onesten dituena; bata, aldi baterako kontratazioetarako, eta bestea, prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko. Horiez gain, lanpostu horretarako lau urteko bigarren prestakuntzaldian sartzeko proba egiteko deialdia ere onesten da.


*****************************

BOLETÍN Nº 59 - 24 de marzo de 2017

 • 2. Administración Local de Navarra
  • 2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
ANSOÁIN

Convocatoria para la constitución mediante concurso-oposición de una relación de aspirantes al desempeño del puesto de trabajo de Técnico/a Cultural socio comunitario


59. ALDIZKARIA - 2017ko martxoaren 24a

 • 2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
  • 2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA
ANTSOAIN

Deialdia, teknikari soziokultural komunitario lanposturako izangaien zerrenda oposizio-lehiaketa bidez osatzeko


*****************************