Toponimia y euskera en el siglo XVI / Belasko eta Monteanoren hitzaldiak


Maiatzaren 5ean 25/30 lagun inguru izan ginen Mikel Belaskoren toponimia hitzaldian Villatuertan. Zinez polita herriko soro, erreka eta bestelakoetan egin genuen bidea: Villa-tortus, Morartea (hezetasun gunea...), Arandigoien / Arandibarren, Muskildia (harizti berezia)...

El 5 de mayo nos reunimos 25/30 personas en la charla sobre toponimia en Villatuerta con Mikel Belasko que resultó en extremo interesante: Villa-tortus, Morartea (lugar de humedales), Arandigoien y Arandibarren, Muskildia (un robledal muy especial), etc.

Maiatzaren 12an 35/40 lagun inguru izan ginen Peio J. Monteanoren hitzaldian Oteitzan. XVI. mendeko Nafarroan euskarak zuen bizitasun indartsuaren berri eman zigun: administrazioan, kalean, datuen-iturria,  e.a. Bertaratutakoen irrikaz itxaronen dugu argitaratzear duen liburua.

El 12 de mayo nos reunimos 35/40 personas en la cita que teníamos con Peio J. Monteano. En la conferencia de Oteiza pudimos descubrir la fortaleza del euskera en la Navarra del siglo XVI: en la calle, la administración, fuentes-documentales, etc. Los asistentes esperaremos con impaciencia el libro que publicará proximamente.

Eta hitzaldi ziklo honekin amaitzeko, datorren larunbatean, maiatzak 20, 19:00etan Zurukuaingo (Deierri) elkartean hitzaldia izanen dugu Pello Etxaniz eta Alfredo Dufurren kargu: "Irantzu. Euskara datuen talaiatik". Hitzaldia euskaraz izanen da eta eskualdeko datu soziolinguistiko, euskararen bilakaeran, e.a. arituko gara mahai inguruan.

Y para finalizar este ciclo de charlas y conferencias, este próximo sábado, 20 de mayo a las 19:00h en la sociedad de Zurukuain (Valle de Yerri): "Irantzu. Euskara datuen talaiatik", a cargo de Pello Etxaniz y Alfredo Dufur. La charla discurrirá en euskera y versará sobre los datos sociolingüísticos de la zona, la evolución del euskera, etc.


Toponimiaren gaineko erakusketa interesgarria Villatuertan
Interesante exposición sobre toponimia en Villatuerta

No hay comentarios:

Publicar un comentario