Ofertas de empleo: BON - SNE

BOLETÍN Nº 65 - 3 de abril de 2017

 • 2. Administración Local de Navarra
  • 2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
PAMPLONA

Modificación de convocatoria de contratación temporal
de trabajador/a familiar

65. ALDIZKARIA - 2017ko apirilaren 3a


 • 2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
  • 2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA
IRUÑA

Aldaketa, familia-langilearen aldi baterako kontratazio deialdian

*****************************

BOLETÍN Nº 63 - 30 de marzo de 2017

 • 2. Administración Local de Navarra
  • 2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
LAKUNTZA

Convocatoria para la provisión mediante concurso-oposición,
de una plaza de Trabajo de Limpieza
para el Ayuntamiento de Lakuntza


63. ALDIZKARIA - 2017ko martxoaren 30a

 • 2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
  • 2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA
LAKUNTZA

Deialdia, Lakuntzako Udaleko garbiketako lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

*****************************

BOLETÍN Nº 64 - 31 de marzo de 2017

 • 2. Administración Local de Navarra
  • 2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
ARANGUREN

Convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una relación de aspirantes al desempeño,
mediante contratación temporal, del puesto de trabajo
de Técnico/a de Cultura


64. ALDIZKARIA - 2017ko martxoaren 31

 • 2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
  • 2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA
ARANGUREN

Deialdia, kulturako teknikari lanpostua aldi
baterako kontratazioarekin betetzeko izangaien
zerrenda hautaproben bidez osatzeko

*****************************

65. ALDIZKARIA - 2017ko apirilaren 3a

 • 2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
  • 2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA
EGUESIBAR

Deialdia, Musika Eskolako hainbat espezialitatetako irakasle lanpostuak aldi baterako kontratuaren bidez betetzeko izangaien zerrenda hautaproben bitartez osa dadin, Eguesibarko Udalaren Musika Eskolan sortzen diren beharrei erantzutearren

65. ALDIZKARIA - 2017ko apirilaren 3a

 • 2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
  • 2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA
EGUESIBAR

Deialdia, Musika Eskolako hainbat espezialitatetako irakasle lanpostuak aldi baterako kontratuaren bidez betetzeko izangaien zerrenda hautaproben bitartez osa dadin, Eguesibarko Udalaren Musika Eskolan sortzen diren beharrei erantzutearren


*****************************


BOLETÍN Nº 65 - 3 de abril de 2017

 • 1. Comunidad Foral de Navarra
  • 1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
   • 1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública de Empleo

RESOLUCIÓN 732/2017, de 20 de marzo, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueban las convocatorias para la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos relaciones de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo de Técnico Superior en Organización, una para la contratación temporal y otra para la formación, en situación de servicios especiales, así como para la realización de la prueba de acceso al segundo periodo de cuatro años de formación en ese puesto de trabajo.


65. ALDIZKARIA - 2017ko apirilaren 3a

 • 1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA
  • 1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK
   • 1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

732/2017 EBAZPENA, martxoaren 20koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, antolaketako goi mailako teknikarien lanpostuetan aritzeko izangaien bi zerrenda hautaproben bidez osatzeko deialdiak onesten dituena; bata, aldi baterako kontratazioetarako, eta bestea, prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko. Horiez gain, lanpostu horretarako lau urteko bigarren prestakuntzaldian sartzeko proba egiteko deialdia ere onesten da.


*****************************

BOLETÍN Nº 59 - 24 de marzo de 2017

 • 2. Administración Local de Navarra
  • 2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
ANSOÁIN

Convocatoria para la constitución mediante concurso-oposición de una relación de aspirantes al desempeño del puesto de trabajo de Técnico/a Cultural socio comunitario


59. ALDIZKARIA - 2017ko martxoaren 24a

 • 2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA
  • 2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA
ANTSOAIN

Deialdia, teknikari soziokultural komunitario lanposturako izangaien zerrenda oposizio-lehiaketa bidez osatzeko


*****************************
No hay comentarios:

Publicar un comentario