Calendarios del Euskara Zerbitzuko egutegiak


Nafarroako hainbat toki entitateko euskara zerbitzuek elkarrekin egutegiak prestatzen ditugu euskararen erabilera sutatu asmoz administrazioan. Batetik, eskuko egutegiak, hiritar ororentzako, eta bestetik, mahai egutegiak administrazioko hainbat langilerentzat. Azken hauetan "nirekin euskaraz" edo "nirekin euskaraz poliki" leloak agertzen dira, identifikatuz langileria euskalduna. Eskuko egutegia ez baduzu jaso, eskatu Irantzu Mankomunitateko euskara zerbitzuan.

Los servicios de euskera de varias entidades locales de Navarra preparamos unos calendarios dentro de la campaña para fomentar el uso del euskera en la administración. Por un lado, calendarios de bolsillo para su distribución pública, y por el otro calendarios de mesa para trabajadores y trabajadoras de las propias entidades locales. En estos últimos aparecen los lemas "nirekin euskaraz" (conmigo en euskera) o "nirekin euskaraz poliki" (conmigo despacio en euskera), con el ánimo de identificar a los y las trabajadoras que pueden atender en euskera a la población. Si no has recibido el calendario de bolsillo, puedes solicitarlo en el servicio de euskera la Mancomunidad de Irantzu.

Oharra: eskualdeko telefonoetan bi akats daude, Oteitzako osasun kontsultategia eta eskola publikoaren telefonoak gaizki daude. / Nota: hay dos errores en los teléfonos de la zona, el teléfono del consultorio de Oteiza y la escuela pública de la misma localidad no son correctos. No hay comentarios:

Publicar un comentario